• 0543 943 76 01
 • yukseklisansodevtezproje@gmail.com

Ödev etiket arşivi

Ödev Yaptırma Firması

Ödev yaptırmak için uzmanlarımıza heran ulaşabilirsiniz. Ödev yaptırma akademik ödevlerinizi yaptırabileceğiniz hizmetleri kapsamaktadır. Ödev sitemizde 7/24 online ödev yapımı hizmeti verilmektedir.

Ödev Sitesi

Ev ödevi veya ev ödevi , sınıf dışında tamamlanması için öğretmenleri tarafından öğrencilere verilen bir dizi görevdir . Ortak ev ödevleri, gerekli okuma , bir yazma veya yazma projesi, tamamlanacak matematiksel alıştırmalar , bir testten önce gözden geçirilecek bilgiler veya uygulanacak diğer becerileri içerebilir .

Ödevin etkisi tartışılır. Genel olarak konuşursak, ev ödevi çocuklar arasında akademik performansı geliştirmez ve özellikle daha düşük başarılı öğrenciler olmak üzere daha büyük öğrenciler arasında akademik becerileri geliştirebilir. Ev ödevi aynı zamanda öğrenciler ve ebeveynleri için stres yaratır ve öğrencilerin dışarıda, egzersiz yaparak, oynayarak, çalışarak, uyurken veya diğer aktivitelerde geçirebilecekleri zamanı azaltır.

Öğrencilere ev ödevi vermenin temel hedefleri, genel olarak eğitimle aynıdır: öğrencilerin bilgi ve yeteneklerini ve becerilerini artırmak, [1] onları gelecek (veya karmaşık veya zor) derslere hazırlamak, derslerini genişletmek yeni durumlara uygulamalarını veya farklı becerileri tek bir göreve uygulayarak yeteneklerini bütünleştirmelerini sağlayarak bilirler. Ev ödevi ayrıca ebeveynlere çocuklarının eğitimine katılmaları için bir fırsat sağlar. Ödev, öğrencilerin halihazırda öğrendiklerini pekiştirmek için tasarlanmıştır. [2]

Öğretmenlerin ödev vermek için birçok amacı vardır: [3]

 • uygulama,
  hazırlık,
  katılım,
  kişisel Gelişim,
  ebeveyn-çocuk ilişkileri,
  veli-öğretmen iletişimi,
  akran etkileşimleri,
  politika,
  halkla ilişkiler ve
  ceza.
  Etkileri
  Akademik performans

Ev ödevi araştırması 1900’lerin başına kadar uzanır. Bununla birlikte, ev ödevlerinin genel etkinliği konusunda bir fikir birliği yoktur. [4] Ev ödevi çalışmalarının sonuçları, çalışılanların yaş grubu ve akademik performansın ölçüsü gibi birçok faktöre bağlı olarak değişir. [5]

Ergenler arasında, ev ödevlerine biraz daha fazla zaman harcayan öğrenciler genellikle daha yüksek notlara ve ev ödevlerine daha az zaman harcayan öğrencilere göre biraz daha yüksek test puanlarına sahiptir. [6] Çok yüksek miktarda ev ödevi, öğrencilerin akademik performansının daha büyük öğrenciler arasında bile kötüleşmesine neden olur. [6] Ortaokul ve lisede ödev verilen öğrenciler standartlaştırılmış testlerde biraz daha iyi puan alırken, ortaokulda günde 60 ila 90 dakika veya lisede iki saatten fazla ödev yapan öğrenciler daha kötü puan alır. [7]

Ev ödevine daha fazla zaman harcayan genç öğrenciler, ev ödevlerine daha az zaman harcayanlarla genellikle biraz daha kötü veya aynı akademik performansa sahiptir. [6] Ev ödevi, ilkokul öğrencileri için akademik başarıları geliştirmez .

Düşük başarılı öğrenciler, yüksek başarılı öğrencilere göre ödev yapmaktan daha fazla fayda görürler. [8] Ancak, okul öğretmenleri genellikle en çok ihtiyaç duyan öğrencilere daha az, iyi performans gösteren öğrencilere daha fazla ev ödevi verirler. [8]

Geçmiş yüzyıllarda, ev ödevi akademik başarısızlığın bir sebebiydi: Okula devam isteğe bağlı olduğunda, öğrenciler ödevlerine yetişemezlerse okulu tamamen bırakacaklardı . [9]

Çalışma alışkanlıkları

Tanzanyalı kız eve gitmeden önce okul otobüsünde ödevini yapıyor.
Taraftarlar, küçük çocuklara ev ödevi vermenin, iyi çalışma alışkanlıklarını öğrenmelerine yardımcı olduğunu iddia ediyorlar. Esasen, 10-15 yaşları arasında gerekli ev ödevlerini uygulamak için yaklaşık beş yaşından on yaşına kadar potansiyel olarak gereksiz ev ödevi yapmayı savunuyorlar. Bu iddianın herhangi bir değeri olup olmadığını belirlemek için şimdiye kadar hiçbir araştırma yapılmadı. [10]

Akademik olmayan
Verilen ev ödevi miktarı, öğrencilerin ev ödevlerine ve okulun diğer çeşitli yönlerine yönelik tutumlarını etkilemeyebilir. [5]

Epstein (1988) , ödev miktarı ile ebeveynlerin ilkokul öğrencilerinin ne kadar iyi davrandıklarına ilişkin raporları arasında sıfıra yakın bir korelasyon buldu. Vazsonyi & Pickering (2003) Amerikan liselerde 809 ergen eğitimi ve model olarak Normatif Deviance Ölçeği kullanılarak tespit sapma , korelasyon olduğunu r = 0,28 Kafkas öğrenciler için, ve r = 0,24 Afrikalı-Amerikalı öğrenciler için. Üç korelasyon için de daha yüksek değerler, ödev için harcanan zaman ile kötü davranış arasında daha yüksek bir korelasyonu temsil eder. [11]

Bempechat (2004) , ödevin öğrencilerin motivasyonunu ve çalışma becerilerini geliştirdiğini söylemektedir. Tek bir çalışmada, ortaokul öğrencilerinin ebeveynleri ve öğretmenleri, ev ödevlerinin öğrencilerin çalışma becerilerini ve kişisel sorumluluk becerilerini geliştirdiğine inanıyorlardı. [12] Öğrencilerinin ev ödevi hakkında olumsuz algılara sahip olma olasılıkları daha yüksekti ve bu tür becerilerin gelişimini ev ödevlerine atfetme olasılıkları daha düşüktü. [12] Leone ve Richards (1989) , öğrencilerin ödevlerini tamamlarken genellikle olumsuz duygular yaşadıklarını ve diğer aktivitelere kıyasla katılımı azalttıklarını bulmuşlardır.

Sağlık ve günlük yaşam
Ödev, çok sayıda araştırma ve makalede öğrenciler için baskın veya önemli bir stres ve endişe kaynağı olarak tanımlanmıştır. [13] Ev ödevi ve sağlık arasındaki ilişki üzerine yapılan çalışmalar, akademik performans üzerine yapılan çalışmalarla karşılaştırıldığında azdır. [14] [15]

Cheung & Leung-Ngai (1992) Hong Kong’da 1,983 öğrenciyi araştırdı ve ödevin sadece stres ve kaygıya değil, aynı zamanda baş ağrısı ve mide ağrısı gibi fiziksel semptomlara da yol açtığını buldu. Ankette ebeveynler ve akranlar tarafından alay edilen veya cezalandırılan öğrenciler daha yüksek oranda depresyon belirtisi yaşadı, öğrencilerin% 2.2’si intihar düşüncesi “her zaman” olduğunu bildirdi ve her ikisi için de öğretmenler tarafından öğrencilerin cezalandırılması ve eleştirilmesi anksiyeteyi şiddetlendirdi. ev ödevi ile ilgili sorunlar ve ödev teslim etmeyi unutmak.

MetLife tarafından 2007 yılında Amerikalı öğrenciler üzerinde yapılan bir araştırma, öğrencilerin % 89’unun ev ödevinden dolayı stresli hissettiğini,% 34’ünün ise “sıklıkla” veya “çok sık” ev ödevinden dolayı stresli hissettiğini bildirdi. Özellikle lise öğrencileri arasında stres belirgindi. Ev ödevinden stres olduğunu bildiren öğrencilerin uykudan mahrum kalma olasılığı daha yüksekti. [16]

Ev ödevi evde olduğu kadar okulda da gerginliğe ve çatışmaya neden olabilir ve öğrencilerin aile ve boş zamanlarını azaltabilir. In Cheung & Leung-Ngai (1992) araştırması, tam ödev ve ödev bir faktör daha çatışma ile korelasyon olduğu düşük notuna başarısızlık; bazı öğrenciler öğretmenlerin ve velilerin sık sık çalışmalarını eleştirdiklerini bildirdi. MetLife araştırmasında, lise öğrencileri ev ödevlerini yapmaktan daha fazla zaman harcadıklarını bildirdiler. [17] Kohn (2006) , ev ödevinin aile çatışması yaratabileceğini ve öğrencilerin yaşam kalitesini düşürebileceğini savundu. Sallee & Rigler’in yazarları (2008)Her iki lise İngilizce öğretmeni, ev ödevlerinin öğrencilerinin ders dışı etkinliklerini ve sorumluluklarını aksattığını bildirdi. Ancak Kiewra ve ark. (2009) , ebeveynlerin ev ödevlerini çocuklarının faaliyetlerinden ve sorumluluklarından bir dikkat dağıtıcı olarak bildirme olasılıklarının daha düşük olduğunu bulmuştur. Galloway, Conner ve Pope (2013) , öğrenci ve ebeveyn gözlemleri arasındaki farktan dolayı bu konuya ilişkin daha fazla deneysel çalışma önermiştir.

Zaman kullanımı
Galloway, Conner & Pope (2013) , yüksek performanslı on okuldan 4,317 lise öğrencisini araştırdı ve öğrencilerin günde 3 saatten fazla ev ödevi harcadıklarını bildirdi. Öğrencilerin% 72’si ev ödevi nedeniyle stres yaşadığını ve% 82’si fiziksel semptomlar bildirdi. Öğrenciler çeşitli sağlık kuruluşlarının önerdiği tavsiyelerin altında ortalama 6 saat 48 dakika uyudular.

Yapılan bir çalışmada Michigan Üniversitesi , 2007 yılında ödev verilir miktarı artmaktadır sonucuna varmıştır. 6-9 yaşları arasındaki öğrencilerden alınan bir örneklemde, öğrencilerin ev ödevlerine 1981’deki 44 dakika yerine haftada 2 saatten fazla zaman harcadıkları gösterilmiştir. [18]

Faydaları
Bazı eğitimciler, ödevin öğrenmeyi geliştirdiği, sınıfta öğretilen becerileri geliştirdiği ve eğitimcilerin öğrencilerin derslerini anladıklarını doğrulamasını sağladığı için öğrenciler için faydalı olduğunu savunuyorlar. [19] Taraftarlar ayrıca ev ödevinin, öğrencilerin eğitim kariyeri boyunca kullanabilecekleri uygun çalışma alışkanlıkları geliştirmelerini ve sürdürmelerini daha olası hale getirdiğini iddia ediyorlar. [19]

Tarih

Ödev yapan Japon öğrenciler, c. 1915

Ödevi Duymak ; Yrjö Ollila
Amerika Birleşik Devletleri
Tarihsel olarak, ev ödevi Amerikan kültüründe hoş karşılanmadı . Yüksek öğrenime devam edebilen az sayıda öğrenciyle ve birçok çocuk ve gencin ev işlerine ve çiftlik işlerine önemli miktarda zaman ayırması gerektiğinden, ev ödevi yalnızca ebeveynler tarafından değil, bazı okullar tarafından da beğenilmedi. Öğrencilerin büyük ölçüde evde verilen bir metni ezberleyen ev ödevine yetişememesi, öğrencilerin nispeten erken yaşta okulu bırakmalarına katkıda bulundu . Okula gitme yasal olarak gerekli değildi ve eğer öğrenci öğleden sonraları ve akşamları ödev üzerinde çalışarak geçiremezse, öğrenci okulu bırakabilirdi. [9]

Ebeveynlerden gelen şikayetler toplumun her düzeyinde yaygındı. [9] 1880’de Francis Amasa Walker , Boston’daki okul yönetim kurulunu, öğretmenlerin normal koşullar altında matematik ödevi vermelerini yasaklamaya ikna etti. [9] 1900’de gazeteci Edward Bok , 15 yaşına kadar öğrencilere ödev veren okullara karşı öfkelendi. [9] Ebeveynleri, tüm ev ödevlerinin sona ermesini talep etmek için çocuklarının öğretmenlerine notlar göndermeye teşvik etti ve binlerce ebeveyn bunu yaptı. [9] Diğerleri , Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yeni çocuk işçiliği yasalarına baktılar ve okul süresinin yanı sıra ev ödevlerinin, bir çocuğun ücretli olarak çalışmasına izin verilen saat sayısını aştığını kaydetti. [9] Kampanya, ABD Kongresinin, uzmanların çocukların hiçbir zaman ev ödevi yapmaması gerektiğini ve gençlerin günde en fazla iki saat ev ödevi ile sınırlandırılması gerektiğini düşündüklerine dair tanıklık almasıyla sonuçlandı. [9] 1901’de, California yasama organı, 15 yaşın altındaki herkes için ev ödevlerini etkili bir şekilde kaldıran bir yasayı kabul etti. [9] 20. yüzyılın ilk yarısında ev ödevi genel olarak gözden düşerken, bazıları ev ödevi reformunu destekledi. ödevleri yasaklamak yerine öğrencilerin okul dışı yaşamlarıyla daha alakalı hale getirerek. [9]

1950’lerde, ABD’nin Soğuk Savaş’ta önde kalması yönünde artan baskıyla , ev ödevleri yeniden canlandı ve çocuklar Rus meslektaşlarına ayak uydurmaya teşvik edildi . [9] O zamandan beri, sosyal tutumlar yaklaşık 15 yıllık bir döngüde dalgalandı: ev ödevi 1950’lerden 1960’ların ortalarına kadar teşvik edildi; 1960’ların ortalarından 1980’e kadar reddedildi; 1980’den itibaren tekrar cesaretlendirildi ve Soğuk Savaş’ın sona erdiği 1990’ların ortalarına kadar Risk Altındaki Bir Ulus’un yayınlanması . [9] O zamanlar, Amerikan okulları ezici bir çoğunlukla tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilere bazı ev ödevleri vermekten yanaydı. [20] Ev ödevi, Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra daha az tercih edildi.[9]

Birleşik Krallık
İngiliz öğrenciler, Avrupa’daki diğer birçok ülkeden daha fazla ev ödevi alıyor. Konu için haftalık ortalama 5 saattir. Birleşik Krallık ev ödevi için temel ayrım, orta sınıf gençlerin Asya ve Avrupa ile karşılaştırıldığında orantısız miktarda ev ödevi aldığı sosyal boşluktur. [21]

ispanya
2012’de OECD’nin bir raporu, İspanyol çocukların haftada 6,4 saatini ev ödevlerine harcadığını gösterdi. Bu, 12.000 ebeveyn birliğini temsil eden CEAPA’yı bir ev ödevi grevi çağrısı yapmaya sevk etti. [22]

 

ödev yaptırma

Yazma bazen çok sıkıcı olabilir ve diğer akademik çalışmaların ortasında öğretim görevlileri ya da öğretmenler tarafından bir çok zaman verilebilir ve bu çoğu zaman öğrenciyi akademik çalışmalarla yüzleşmeye daha isteksiz kılar. Akademik çalışma söz konusu olduğunda, sınıf çalışmaları, dönem ödevleri, ödev, araştırma projesi önerisi, seminer kağıdı ve son olarak araştırma projesi yazımı öğrencinin zamanının tamamını alırken asla boş bir gün olmadı .

Başka faaliyetlerde bulunanlar için bu çok zorlayıcı olabilir ve bu nedenle onları yavaşlatabilir ve sonuç olarak akademik programın sonunda zayıf bir notu ortaya çıkarabilir. Size doğru bir şekilde yazmanız için gereken bilgileri sağlama işini yapmayı tercih etmez miyiz?

O zaman bize güvenebilirsiniz! Yaşadığınız yerdeyiz… EVET! sadece telefonumuzda bir bip sesi ya da işinizi hazırlamamız için bir posta alır. Akademik çalışma ile birlikte faaliyetleriniz tarafından çalışmanıza gerek yoktur. Stres altında olduğunuzu nasıl bildiğinizi biliyoruz… evet, sizi düşünüyoruz. Başarınız bizim olan iş …

Proje Yazarları
Özel Yazım

Özel makale yazma yardımı, ödev materyalleri , proje materyalleri, araştırma projesi yazma yardımı, tez yazma yardımı, dönem ödevi yazma, sınıf çalışması, tez yazma hizmetleri veya vaka çalışması gibi akademik yazıya ihtiyacınız var mı? yazarak, çalışmanızı tartışmak için ulaşabilirsiniz. Ekip üyelerimizden biri kısa süre içinde sizinle olacak.

Tez Yazdırma

Başkalarının mezun olmasına yardımcı olmak ve yardımcı olmak için En İyi Araştırma Makalesini başlatan dinamik bir profesyonel mezunlar ekibiyiz. Hepimiz, bir aşamada, akademik araştırmalar ve son dakika kağıt yazma zorlukları ile karşılaştık ve bir öğrencinin ekstra bir yardım eli gerektiğinde ne anlama geldiğini anladık. Ekibimiz Sosyal Bilimler alanında doktora ve yüksek lisans mezunlarından oluşmakta ve bu nedenle öğrencinin ihtiyaçlarına hitap eden ve gerektiğinde ekstra bir yardım eli ödünç veren bir Sosyal Bilimler Araştırma ve Araştırma Merkezi olarak ortaya çıkmıştır. ‘Akademik ihtiyaçlarını karşılayan öğrenciler tarafından güvenilen’ sloganımız, geçmiş deneyimlerimizden, öğrencilerle yaptığımız güvenden ve müşterilerimizin memnuniyetini sağlayan yüksek kaliteli işleri sürekli sağlama niyetimizdir. .

Öğrenciler ve profesyoneller için çoğu Yüksek Öğrenim gereksinimini sağlamayı ve aşağıdakilere yardımcı olmayı hedefliyoruz:

Akademik makaleler,
Bitirme tezi,
Saha araştırması,
Ödev,
Raporlar,
Kitap incelemesi,
Durum çalışmaları,
Veri: toplama / yazma,
Makaleler,
Makale özetleri,
Düzeltme ve düzenleme,
PowerPoint sunumları,
Kaynakça ve kaynakçalar,
Özgeçmiş ve motivasyon mektupları,

 

ödev sitesi

Üniversite Ödev Tez Proje Merkezi olarak; Doktora, Yüksek lisans ve lisans ödevlerinizi yapıyoruz. Ödev yazım hizmeti almak istiyorsanız bizi 7/24 arayabilirsiniz. Kurumumuzda İstanbul, Ankara,İzmir ve diğer illerde uzmanlar bulunmaktadır. Uzmanlarımız ve Biz Türkiye Çapında her üniversitenin ingilizce ve Türkçe ödevlerini yapmaktayız. Uzman ekibimizle çalışmak istiyorsanız sizi her an danışmanlarımız beklemektedir.

Üniversite Ödev Tez Proje Merkezi olarak ödevlerinizi %100 özgünlük garantisi ile yapıyoruz. Bu nedenle ödevlerinizde intihal sorunu yaşamıyorsunuz.

 

SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI

SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI

Abant İzzet Baysal Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Abdullah Gül Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz

Adana Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Adıyaman Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Adnan Menderes Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Afyon Kocatepe Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Ahi Evran Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Akdeniz Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Aksaray Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Altınbaş Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Amasya Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Anadolu Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Anka Teknoloji Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Ankara Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Antalya Akev Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Antalya Bilim Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Ardahan Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Artvin Çoruh Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu  Tez Hazırlama Merkezi,

Atatürk Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Atılım Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Avrasya Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Avrupa Meslek Yüksekokulu Tez SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Bahçeşehir Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Balıkesir Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Bartın Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Başkent Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Batman Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Bayburt Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Beykent Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Beykoz Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Bingöl Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Biruni Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Bitlis Eren Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Boğaziçi Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Bozok Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Bursa Teknik Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Bülent Ecevit Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Cumhuriyet Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Çağ Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Çankaya Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Çankırı Karatekin Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Çukurova Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Dicle Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Doğuş Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Dokuz Eylül Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Dumlupınar Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Düzce Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Ege Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Erciyes Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Erzincan Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Erzurum Teknik Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Tez SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Fenerbahçe Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Fırat Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Galatasaray Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Gazi Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Gaziantep Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Gaziosmanpaşa Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Gebze Teknik Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Giresun Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Gümüşhane Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Hacettepe Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Hakkari Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Haliç Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Harran Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Hasan Kalyoncu Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Hitit Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Iğdır Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Işık Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

İbn Haldun Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

İnönü Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

İskenderun Teknik Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

İstanbul Arel Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

İstanbul Aydın Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

İstanbul Bilgi Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

İstanbul Bilim Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

İstanbul Esenyurt Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

İstanbul Gedik Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

İstanbul Gelişim Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Tez SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

İstanbul Kent Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

İstanbul Kültür Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

İstanbul Medeniyet Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

İstanbul Medipol Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

İstanbul Rumeli Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

İstanbul Şehir Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

İstanbul Şişli Meslek Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

İstanbul Teknik Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

İstanbul Ticaret Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

İstanbul Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

İstinye Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

İzmir Bakırçay Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

İzmir Demokrasi Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

İzmir Ekonomi Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Tez SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Kadir Has Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Kafkas Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Kapadokya Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Karabük Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Karadeniz Teknik Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Kastamonu Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Kırıkkale Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Kırklareli Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Kilis 7 Aralık Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Kocaeli Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Koç Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Kto Karatay Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Maltepe Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Mardin Artuklu Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Marmara Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Mef Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Mersin Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Milli Savunma Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Munzur Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Mustafa Kemal Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Muş Alparslan Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Namık Kemal Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Necmettin Erbakan Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Nişantaşı Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Okan Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Ordu Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Orta Doğu Teknik Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Ostim Teknik Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Özyeğin Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Pamukkale Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Piri Reis Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde  Tez SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Sabancı Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Sağlık Bilimleri Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Sakarya Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Sanko Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Selçuk Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Siirt Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Sinop Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Süleyman Demirel Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Şırnak Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Ted Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Toros Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Trakya Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Türk Hava Kurumu Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Türk-Alman Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Türkiye Uluslararası İslam, Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Ufuk Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Uludağ Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Uşak Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Üsküdar Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Yalova Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Yaşar Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Yeditepe Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Yıldız Teknik Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Yüksek İhtisas Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

Yüzüncü Yıl Üniversitesi SİYASAL BİLİMLER ÖDEV TEZ PROJE YAZIMI için tez yazım firmamızı 7/24 arayarak bize ulaşabilirsiniz ,

 

ödev sitesi

Adli Tıp   Forensic Medicine ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Ağaç İşleri   Wood Products ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Aile Hekimliği   Family Medicine ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Aile Planlaması   Family Planning ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Aktüerya Bilimleri   Actuarial Sciences  ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Allerji Ve İmmünoloji   Allergy And Immunology             ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Alman Dili Ve Edebiyatı   German Linguistics And Literature ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Amerikan Dili Ve Edebiyatı   American Linguistics And Literature ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Anatomi   Anatomy ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Antropoloji   Anthropology ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Arkeoloji   Archeology  ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Arkeometri   Archaeometry ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Arşiv   Archive  ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Astronomi Ve Uzay Bilimleri   Astronomy And Space Sciences ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Bale Ve Dans   Ballet And Dance ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Balıkçılık Teknolojisi   Fisheries Technology ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Bankacılık   Banking ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Batı Dilleri Ve Edebiyatı   Western Linguistics And Literature ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Besin Hijyeni Ve Teknolojisi   Food Hygiene And Technology ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Beslenme Ve Diyetetik   Nutrition And Dietetics             ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Bibliyografya   Bibliography ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Bilgi Ve Belge Yönetimi   Information And Records Management ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar Ve Kontrol   Computer Engineering And Computer Science And Control ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Bilim Ve Teknoloji   Science And Technology ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Biyofizik   Biophysics ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Biyografi   Biography ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Biyoistatistik   Biostatistics ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Biyokimya   Biochemistry ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Biyoloji   Biology ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Biyomühendislik   Bioengineering ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Biyoteknoloji   Biotechnology   ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Botanik   Botany ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Coğrafya   Geography   ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri   Labour Economics And Industrial Relations ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Çevre Mühendisliği   Environmental Engineering ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Çocuk Cerrahisi   Pediatric Surgery ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları   Child Health And Diseases ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Demografi   Demography ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Deniz Bilimleri   Marine Science ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Deniz Ve Sualtı Hekimliği   Marine And Underwater Medicine ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Denizcilik   Marine ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Deontoloji Ve Tıp Tarihi   Medical History And Ethics ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Deprem Mühendisliği   Earthquake Engineering  ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Deri Mühendisliği   Leather Engineering ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Deri Ve Kürk Teknolojisi   Leather And Fur Technology ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Dermatoloji   Dermatology ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Dilbilim   Linguistics ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Din   Religion ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Diş Hekimliği   Dentistry ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Doğu Dilleri Ve Edebiyatı   Eastern Linguistics And Literature ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Dokümantasyon Ve Enformasyon   Documentation And Information ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Eczacılık Ve Farmakoloji   Pharmacy And Pharmacology               ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Eğitim Ve Öğretim   Education And Training ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Ekonometri   Econometrics ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Ekonomi   Economics ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

El Sanatları   Crafts ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği   Electrical And Electronics Engineering ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları   Endocrinology And Metabolic Diseases ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Endüstri Ürünleri Tasarımı   Industrial Design ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Endüstri Ve Endüstri Mühendisliği   Industrial And Industrial Engineering ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Enerji   Energy  ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Eski Çağ Dilleri Ve Kültürleri   Ancient Linguistics And Cultures ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Ev Ekonomisi   Home Economics ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Felsefe   Philosophy ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Fizik Ve Fizik Mühendisliği   Physics And Physics Engineering ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon   Physical Medicine And Rehabilitation ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Fizyoloji   Physiology ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Fizyopatoloji   Physiopathology               ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon   Physiotherapy And Rehabilitation ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Fransız Dili Ve Edebiyatı   French Linguistics And Literature ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Gastroenteroloji   Gastroenterology ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Gazetecilik   Journalism ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Gemi Mühendisliği   Marine Engineering ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Genel Cerrahi   General Surgery ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Genetik   Genetics ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Geriatri   Geriatrics ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Gıda Mühendisliği   Food Engineering   ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Giyim Endüstrisi   Clothing Industry ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Göğüs Hastalıkları   Chest Diseases ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi   Thoracic And Cardiovascular Surgery ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Göz Hastalıkları   Eye Diseases  ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Güzel Sanatlar   Fine Arts ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Halk Bilimi (Folklor)   Folklore   ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Halk Sağlığı   Public Health ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Halkla İlişkiler   Public Relations ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Hastaneler   Hospitals   ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Hava Ve Uzay Hekimliği   Air And Space Medicine ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Havacılık Mühendisliği   Aeronautical Engineering ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Hematoloji   Hematology ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Hemşirelik   Nursing ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Histoloji Ve Embriyoloji   Histology And Embryology ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Hukuk   Law ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

İç Mimari Ve Dekorasyon   Interior Design And Decoration ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

İletişim Bilimleri   Communication Sciences ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

İlk Ve Acil Yardım   Emergency And First Aid ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

İngiliz Dili Ve Edebiyatı   English Linguistics And Literature ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

İnşaat Mühendisliği   Civil Engineering ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

İstatistik   Statistics ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

İşletme   Business Administration ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Jeodezi Ve Fotogrametri   Geodesy And Photogrammetry ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Jeofizik Mühendisliği   Geophysics Engineering ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Jeoloji Mühendisliği   Geological Engineering ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Kadın Hastalıkları Ve Doğum   Obstetrics And Gynecology ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Kamu Yönetimi   Public Administration ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Kardiyoloji   Cardiology ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Karşılaştırmalı Edebiyat   Comparative Literature ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Kazalar   Accidents ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Kimya   Chemistry ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Kimya Mühendisliği   Chemical Engineering  ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Klinik Bakteriyoloji Ve Enfeksiyon Hastalıkları   Clinical Microbiology And Infectious Diseases ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Maliye   Finance ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Matbaacılık   Typography ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Matematik   Mathematics ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Mekatronik Mühendisliği   Mechatronics Engineering  ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Metalurji Mühendisliği   Metallurgical Engineering ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Meteoroloji   Meteorology ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Mikrobiyoloji   Microbiology ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Mimarlık   Architecture ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Moleküler Tıp   Molecular Medicine ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Morfoloji   Morphology ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Mühendislik Bilimleri   Engineering Sciences ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Mütercim-Tercümanlık   Translation And Interpretation ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Müzecilik   Museology  ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Müzik   Music   ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Nefroloji   Nephrology  ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Nöroloji   Neurology ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Nöroşirürji   Neurosurgery ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Nükleer Mühendislik   Nuclear Engineering ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Onkoloji   Oncology ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Ormancılık Ve Orman Mühendisliği   Forestry And Forest Engineering ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Ortopedi Ve Travmatoloji   Orthopedics And Traumatology ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Parazitoloji   Parasitology ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Patoloji   Pathology ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Petrol Ve Doğal Gaz Mühendisliği   Petroleum And Natural Gas Engineering ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Peyzaj Mimarlığı   Landscape Architecture ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi   Plastic And Reconstructive Surgery ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Polimer Bilim Ve Teknolojisi   Polymer Science And Technology              ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Psikiyatri   Psychiatry    ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Psikoloji   Psychology    ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Radyoloji Ve Nükleer Tıp   Radiology And Nuclear Medicine ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Radyo-Televizyon   Radio And Television ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Reklamcılık   Advertising ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Sağlık Eğitimi   Health Education ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Sağlık Kurumları Yönetimi   Health Care Management  ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Sahne Ve Görüntü Sanatları   Performing And Visual Arts ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Sanat Tarihi   Art History ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Savunma Ve Savunma Teknolojileri   Defense And Defense Technologies ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Seramik Mühendisliği   Ceramic Engineering ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Sigortacılık   Insurance  ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Sivil Havacılık   Civil Aviation ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Siyasal Bilimler   Political Science ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Sosyal Hizmetler   Social Services ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Sosyoloji   Sociology ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Spor   Sports      ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Su Ürünleri   Aquatic Products  ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Şehircilik Ve Bölge Planlama   Urban And Regional Planning ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Tarih   History   ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Teknik Eğitim   Technical Education ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Tekstil Ve Tekstil Mühendisliği   Textile And Textile Engineering             ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Tıbbi Biyoloji   Medical Biology ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Tıbbi Ekoloji Ve Klimatoloji   Medical Ecology And Climatology ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Trafik   Traffic ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Turizm   Tourism ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Türk İnkılap Tarihi   History Of Turkish Revolution ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Ulaşım   Transportation ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Uluslararası İlişkiler   International Relations ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Uyuşturucu Alışkanlığı Ve Alkolizm   Drug Addiction And Alcoholism ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Üroloji   Urology ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Veteriner Hekimliği   Veterinary Medicine ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Ziraat   Agriculture ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

Zooloji   Zoology ödev sitesi için 7/24 bizi arayabilirsiniz,

 

ödev sitesi

Kurumumuzda yüksek lisans, lisans ve doktora ödevleri yapılmaktadır. Ödev hizmeti verdiğimiz dersler A-Z’ye aşağıda verilmiştir;

ACCA Profesyonel Muhasebe ACCA PROF
Muhasebe (ACCA) MSc (PGCert PGDip)
Muhasebe ve Finans BSc (Hons)
Akut Klinik Uygulama (Akut Bakım) GradCert
Akut Klinik Uygulama BSc (Hons) top-up derecesi
Akut Klinik Uygulama (Kardiyak Bakım) GradCert
Akut Klinik Uygulama (Acil Bakım) GradCert
Akut Klinik Uygulama (Yoğun Bakım) GradCert
Akut Klinik Uygulama (Yenidoğan Bakımı) GradCert
İleri Klinik Uygulama MSc (PGDip)
İleri Sosyal Hizmet ve Yönetim MSc
İleri Sosyal Hizmet Yüksek Lisans
Havacılık Mühendisliği BEng (Hons)
Havacılık Mühendisliği BEng (Hons) (entegre temel yılı ile birlikte)
Havacılık Mühendisliği BSc (Hons) top-up derecesi
Havacılık Mühendisliği
Tarım vakfı derecesi (partner üniversite)
Anestezi ve Perioperatif Tıp MSc, PGCert, PGDip
Hayvan Davranışı ve Refahı BSc (Hons) top-up derecesi (partner üniversite)
Hayvan bilimi vakıf derecesi (partner üniversite)
Uygulamalı Egzersiz Fizyolojisi MSc (PGCert PGDip)
Uygulamalı Psikoloji ve Kriminoloji BA (Hons)
Uygulamalı Psikoloji ve Sosyoloji BA (Hons)
Uygulamalı Psikoloji BSc (Hons)
Uygulamalı Spor Fizyolojisi Yüksek Lisansı (PGCert PGDip)
Onaylı Ruh Sağlığı Uygulaması PGDip
Ağaç yetiştiriciliği vakfı derecesi (ortak kolej)
Mimari ve Kentsel Tasarım MA (PGCert PGDip)
Mimari Teknoloji BSc (Hons)
Mimarlık BA (Hons)
Mimarlık Sonrası Bölüm 2 Mesleki Deneyim
Mimarlık Profesyonel Uygulama Ön Diploma
Mimarlık RIBA Bölüm 2 MArch
Sanat ve Tasarım BA (Hons) top-up derecesi (partner üniversite)
Bağımsız Proje MA tarafından Sanat ve Tasarım
Otizm PGCert
Otomotiv Mühendisliği BEng (Hons)
Otomotiv Mühendisliği BEng (Hons) (entegre temel yılı ile birlikte)
Otomotiv Mühendisliği BSc (Hons) top-up derecesi
Otomotiv Mühendisliği MEng
Havacılık Operasyon Yönetimi BSc (Hons) top-up (partner üniversite)
Havacılık Operasyon Yönetimi vakıf derecesi (ortak kolej)
Biyolojik Bilimler BSc (Hons)
Biyolojik Bilimler BSc (Hons) (entegre temel yılı ile birlikte)
Biyolojik Bilimler temeli (partner üniversite)
Biyoloji Bilimleri MSci
Biyomedikal Bilimler BSc (Hons)
Biyomedikal Bilimler BSc (Hons) (entegre temel yılı ile birlikte)
Biyomedikal Bilim MSci
Biyobilim MR’ları
Yayın Medyası BA (Hons) top-up-degree
Bina Ölçümü BSc (Hons)
İş Bilgisayarı BSc (Hons)
Siber Güvenlik BSc (Hons) ile İş Bilgisayarı
İş temel derecesi (ortak üniversite)
İşletme Yönetimi BSc (Hons)
İşletme Yönetimi BSc (Hons) top-up derecesi
Ekonomi ve Yerleştirme Yılı BSc (Hons) ile İşletme Yönetimi
Ekonomi BSc (Hons) ile İşletme Yönetimi
Finans ve Yerleştirme Yılı BSc (Hons) ile İşletme Yönetimi
Finans Yönetimi BSc (Hons) ile İşletme Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yerleştirme Yılı BSc (Hons) ile İşletme Yönetimi
İnsan Kaynakları ile İşletme Yönetimi BSc (Hons)
Pazarlama ve Yerleştirme Yılı BSc (Hons) ile İşletme Yönetimi
Pazarlama BSc (Hons) ile İşletme Yönetimi
Yerleştirme Yılı BSc (Hons) ile İşletme Yönetimi
Öğrenme Hedefleri MSc (PGCert PGDip) tarafından

Kardiyoloji MSc (PGCert PGDip)
Değişim Yönetimi PGCert
Kimya BSc (Hons)
Kimya BSc (Hons) (entegre temel yılı ile)
Kimya MChem
Kimya MR’ları (PGCert PGDip)
İnşaat Mühendisliği BEng (Hons)
Entegre temel yılı ile inşaat mühendisliği BEng (Hons)
İnşaat Mühendisliği Bölümü
İnşaat Mühendisliği MEng (entegre temel yılı ile)
İnşaat Mühendisliği MSc (PGCert PGDip)
İnşaat Yönetimi ile İnşaat Mühendisliği BEng (Hons)
İnşaat Yönetimi MEng ile İnşaat Mühendisliği
Çevre Mühendisliği BEng (Hons) ile Sivil
Çevre Mühendisliği MEng ile Sivil
Klinik Eğitim MSc
Klinik Eczane MSc
Klinik Profesyonel Çalışmalar PGCert
Klinik Radyoloji MSc (PGCert, PGDip)
Klinik Araştırma MR’leri (PGCert PGDip)
Toplum Psikolojisi MA
Topluluk Uzmanı Uygulaması BSc (Hons)
Topluluk Uzmanı Uygulaması MSc PGDip
Tamamlayıcı Sağlık vakfı derecesi (ortak kolej)
Bilgisayar Bilimi BSc (Hons)
Oyunlar Bilgisayar Bilimi BSc (Hons)
Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisansı (PGCert PGDip)
Yapay Zeka BSc (Hons) ile Bilgisayar Bilimi
Web ve Mobil BSc için Hesaplama (Hons)
Computing MSc (PGCert PGDip)
İnşaat Yönetimi BSc (Hons)
İnşaat Yönetimi MSc (PGCert PGDip)
Kırsal Yönetimi vakıf derecesi (ortak kolej)
El Sanatları MA (PGDip)
Yaratıcı Metal İşleme temel derecesi (partner üniversite)
Yaratıcı Müzik Üretimi BA (Hons) top-up derecesi (partner üniversite)
Yaratıcı Müzik Prodüksiyon vakıf derecesi (partner üniversite)
Yaratıcı Yazma MA (PGCert PGDip)
Kriminoloji ve Sosyoloji BA (Hons)
Kriminoloji BA (Hons)
Kritik Tarih BA (Hons)
Kültürel ve Eleştirel Teori MA (PGCert PGDip)
Kültürel Tarih, Bellek ve Kimlik MA (PGCert PGDip)
Koleksiyonlar ve Mirası MA Küratörlük

Veri Analizi MSc (PGCert PGDip)
Demans Çalışmaları MSc (PGCert PGDip)
Dijital Medya BA (Hons) için Tasarım
Designer Maker BA (Hons) (ortak üniversite)
Birincil Bakımda Diyabet PGCert
Dijital Film BA (Hons)
Dijital Oyunlar Geliştirme BSc (Hons)
Dijital Medya Sanatları MA
Dijital Medya Tasarımı BA (Hons) top-up derecesi (partner üniversite)
Dijital Medya Tasarımı temel derecesi (ortak üniversite)
Dijital Medya Üretimi MSc
Dijital Medya, Kültür ve Toplum MA
Dijital Müzik ve Ses Sanatları BA (Hons)
Dijital Müzik ve Ses Sanatları MA
Muhasebe Profesyonel Çalışmaları Diploma (ACCA)

Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı BA (Hons)
Erken Çocukluk Eğitimi BA (Hons)
Erken Yıl Bakım ve Eğitim Temel derecesi (partner üniversite)
Erken Yıl Öğretmenliği Durumuna Sahip İlk Yıl Eğitimi PGCert
Dünya ve Okyanus Bilimi BSc (Hons)
Deprem ve Yapısal Mühendislik Yüksek Lisans
Ekoloji BSc (Hons)
Ekoloji BSc (Hons) (entegre temel yılı ile birlikte)
Ekoloji MR’leri (PGCert PGDip)
Ekoloji MSci
Ekonomi ve Finans Yüksek Lisansı (PGCert PGDIP)
Ekonomi BSc (Hons)
Eğitim BA (Hons)
Eğitim MA
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği BEng (Hons)
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği BEng (Hons) (entegre temel yılı ile birlikte)
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği BEng (Hons)
Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği BEng (Hons) (entegre temel yılı ile birlikte)
Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği BSc (Hons) top-up derecesi
Mühendislik entegre temel yılı
Akademik Çalışma için İngilizce
Akademik Çalışma için İngilizce
İngiliz Dili ve Yaratıcı Yazma BA (Hons)
İngiliz Dili ve İngiliz Edebiyatı BA (Hons)
İngiliz Dili ve Dilbilimi BA (Hons)
İngiliz Dili ve Dili BA (Hons)
İngiliz Dili BA (Hons)
İngiliz Dili MA
İngiliz Edebiyatı ve Yaratıcı Yazma BA (Hons)
İngiliz Edebiyatı ve Dilbilimi BA (Hons)
İngiliz Edebiyatı BA (Hons)
Çevresel Değerlendirme ve Yönetim MSc (PGCert PGDip)
Çevre Bilimleri BSc (Hons)
Atçılık Diş Hekimliği vakfı derecesi (partner üniversite)
Atçılık Spor Antrenörlüğü vakıf diploması (ortak kolej)
Atçılık Sporları Performansı BSc (Hons) (ortak kolej)
Atçılık Çalışmaları Vakfı derecesi (partner üniversite)
Mesleki Terapi Avrupa Yüksek Lisansı
Etkinlik ve Turizm İşletmeciliği vakıf derecesi (ortak kolej)
Kanıt Bilgilendirilmiş Uygulama PGCE
Uzatılmış Ustalar

Moda ve Elbise Tarihi BA (Hons)
İş Araştırmaları ile Moda İletişimi BA (Hons)
İşletme Çalışmaları ile Moda BA (Hons)
Film ve Ekran Çalışmaları BA (Hons)
Film Yapımı BA (Hons) top-up derecesi (partner üniversite)
Finans ve Muhasebe MSc
Finans ve Bankacılık Yüksek Lisans
Finans ve Yatırım BSc (Hons)
Finans ve Yatırım Yüksek Lisansı (PGCert PGDip)
Finans ve Risk Yönetimi Yüksek Lisans
Güzel Sanatlar MA
Güzel Sanatlar Resim BA (Hons)
Güzel Sanatlar Uygulaması BA (Hons) (ortak üniversite)
Güzel Sanatlar Heykel BA (Hons)
Güzel Sanatlar: Kritik Uygulama BA (Hons)
Güzel Sanatlar: Baskıresim BA (Hons)
Gıda ve Mutfak Sanatları BA (Hons) top-up derecesi (partner üniversite)
Gıda ve Mutfak Sanatları vakıf derecesi (ortak kolej)
Ormancılık ve Woodland Yönetimi vakıf derecesi (partner üniversite)
İleri Eğitim ve Eğitim PGCE
İleri Eğitim ve Öğretim PGCE / Cert-Ed (ortak üniversite)

Genel Eczane Uygulaması PGDip (PGCert)
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çevre Yönetimi MSc (PGDip)
Coğrafya BA (Hons)
Coğrafya BSc (Hons)
Coğrafya MGeog
Arkeoloji Coğrafya BSc (Hons)
Geoinformatics ile Coğrafya BSc (Hons)
Jeoloji BSc (Hons)
Jeoloji MGeol
Küresel Sağlık Yüksek Lisansı (PGCert PGDip)
Global Eczacılık MSc (PGCert PGDip)
Küreselleşme: Tarih, Siyaset, Kültür BA (Hons)
Küreselleşme: Siyaset, Çatışma ve İnsan Hakları MA (PGCert PGDip)

Sağlık ve Eğitim Yüksek Lisansı (PGCert PGDip)
Sağlık ve Yönetim Yüksek Lisansı (PGCert PGDip)
Sağlık ve Sosyal Bakım Uygulaması vakıf derecesi
Sağlık Yüksek Lisansı (PGCert PGDip)
Sağlık Teşviki MSc (PGCert PGDip)
Sağlık Çalışmaları BSc (Hons) top-up derecesi
Sağlık Liderliği ve Devreye Alması MSc (PGCert PGDip)
Sanat ve Tasarım Tarihi BA (Hons)
Tasarım ve Malzeme Kültürü Ma
Tarih, Edebiyat ve Kültür BA (Hons)
Ağırlama ve Etkinlik Yönetimi temel derecesi (ortak kolej)
Ağırlama ve Turizm İşletmeciliği vakıf derecesi (ortak kolej)
İnsan Kaynakları Yönetimi MSc (PGCert PGDip)
İnsan Kaynakları Yönetimi PGDip
İnsan Kaynakları Yönetimi PGDip (Ortak Koleji)
İnsancıl Psikoterapötik Danışmanlık PGDip
Beşeri Bilimler BA (Hons)
Beşeri bilimler: Savaş, Çatışma ve Modernite BA (Hons)

Illüstrasyon BA (Hons)
Kapsayıcı Sanatlar Uygulaması MA (PGCert PGDip)
Bağımsız Reçete
Bilgi Güvenliği MSc (PGDip PGCert)
İnovasyon Yönetimi MBA (PGCert PGDip)
İç Mimarlık BA (Hons)
İç Tasarım BA (Hons) top-up derecesi
İç Tasarım Diploması
İç tasarım temel derecesi
İç Tasarım MA (PGCert PGDip)
Dahiliye MSc
Uluslararası İşletme Yönetimi BSc (Hons)
Uluslararası Etkinlik Yönetimi BA (Hons)
Uluslararası Etkinlik Yönetimi BA (Hons) top-up derecesi
Uluslararası Etkinlik Yönetimi MSc (PGCert PGDip)
Uluslararası Ağırlama Yönetimi BA (Hons)
Uluslararası Ağırlama Yönetimi BA (Hons) top-up derecesi
Uluslararası Ağırlama Yönetimi Yüksek Lisansı (PGCert PGDip)
Uluslararası Yönetim Yüksek Lisansı (PGCert PGDip)
Uluslararası Turizm Yönetimi BA (Hons)
Uluslararası Turizm Yönetimi BA (Hons) top-up derecesi
Uluslararası Turizm Yönetimi Yüksek Lisansı (PGCert PGDip)
İnternet Yazılım Geliştirme FdSc (ortak kolej)

Gazetecilik BA (Hons)

Hukuk Dönüşüm LLM
CPE PGDip Kanunu
Kanun LLB (Hons)
İş LLB (Hons) ile Hukuk
Kriminoloji LLB (Hons) ile Hukuk
Liderlik MBA (PGCert PGDip)
Dilbilim BA (Hons)
Dilbilim MA MRları
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi MSc (PGCert PGDip)

Geçmişlerinin Yapılması PGCert
Geçmişlerin PGDip Yapımı
Yönetim (Girişimcilik) Yüksek Lisans (PGCert PGDip)
Yönetim (İnsan Kaynakları) MSc (PGCert PGDip)
Yönetim (İnovasyon) MSc (PGCert PGDip)
Yönetim MSc (PGCert PGDip)
Yönetim (Kamu Hizmetleri) MSc (PGCert PGDip)
Mimaride Yönetim, Uygulama ve Hukuk PGDip
Değişim ve İnovasyon Yönetimi MSc (PGCert PGDip)
Pazarlama (Markalaşma ve İletişim) MSc (PGCert PGDip)
Pazarlama (Dijital Pazarlama) MSc (PGCert PGDip)
Pazarlama (Uluslararası Pazarlama) MSc (PGCert PGDip)
Pazarlama Yönetimi BSc (Hons)
Yerleştirme Yılı BSc (Hons) ile Pazarlama Yönetimi
Pazarlama MSc (PGCert PGDip)
Pazarlama (Sosyal Pazarlama) MSc (PGCert PGDip)
Matematik BSc (Hons)
Matematik BSc (Hons) (entegre kuruluş yılı ile birlikte)
Veri Bilimi MMath için Matematik
Matematik MMath
İşletme BSc (Hons) ile Matematik
Ekonomi ile Matematik BSc (Hons)
Finansman ile Matematik BSc (Hons)
Mekanik ve İmalat Mühendisliği BSc (Hons) top-up derecesi
Makine Mühendisliği BEng (Hons)
Makine Mühendisliği BEng (Hons) (entegre temel yılı ile birlikte)
Makine Mühendisliği
Medya ve İngiliz Edebiyatı BA (Hons)
Medya ve Çevre İletişimi BA (Hons)
Medya Üretimi BA (Hons)
Medya Çalışmaları BA (Hons)
Medya, Sanayi ve İnovasyon BA (Hons)
Tıp Eğitimi PGCert
Tıbbi Araştırma MR’leri (PGCert)
Tıp BM BS
Ebelik (3 yıl) BSc (Hons)
Hareketli Görüntü BA (Hons)
Multimedya Yayını Gazetecilik BA (Hons)
Kas-iskelet Fizyoterapi MSc (PGCert PGDip)
Müzik ve Ses Üretimi FdA (partner üniversite)
Müzik İş ve Medya BA (Hons)
Müzik Prodüksiyon ve Yaratıcı Kayıt BA (Hons) top-up (partner kolej)
Müzik Prodüksiyon ve Yaratıcı Kayıt temel derecesi (ortak kolej)

Eczacılara Tıbbi Olmayan Reçete Yazma
Hemşire Uygulayıcısı BSc (Hons) top-up derecesi
Hemşirelik (Yetişkin) BSc (Hons)
Hemşirelik (Çocuk) BSc (Hons)
Hemşirelik (Ruh Sağlığı) BSc (Hons)

Mesleki Terapi BSc (Hons)
Mesleki Terapi (Ön Kayıt) MSc (PGCert PGDip)

Pediatri ve Çocuk Sağlığı MSc (PGCert, PGDip)
Paramedik Uygulama BSc (Hons)
Kişi merkezli Danışmanlık BSc (Hons) top-up derecesi (ortak kolej)
Kişi merkezli Danışmanlık vakıf derecesi (ortak kolej)
İlaç ve Biyomedikal Bilimler MR’ları (PGCert PGDip)
İlaç ve Kimya Bilimleri BSc (Hons)
İlaç ve Kimya Bilimleri BSc (Hons) (kuruluş yılı ile birlikte)
Eczane
Eczacılık MPharm (entegre temel yılı ile)
Eczacılık (OSPAP) MSc (PGDip)
Eczane (OSPAP) PGDip
Dil MA Felsefesi (PGCert PGDip)
Felsefe, Siyaset ve Etik BA (Hons)
Felsefe, Politika, Sanat BA (Hons)
Fotoğrafçılık BA (Hons)
Fotoğrafçılık vakfı derecesi (ortak kolej)
Fotoğrafçılık MA
Beden Eğitimi BA (Hons)
QTS ile Beden Eğitimi BA (Hons)
Fiziki Coğrafya ve Jeoloji BSc (Hons)
Doktor Associate Çalışmaları PGDip
Fizyoterapi ve Eğitim MSc (PGCert PGDip)
Fizyoterapi ve Yönetim MSc (PGCert PGDip)
Fizyoterapi BSc (Hons)
Fizyoterapi MSc (PGCert PGDip)
Fizyoterapi (Ön Kayıt) MSc (PGDip)
Pedikürcülük BSc (Hons)
Pediyatri MSc (PGCert PGDip)
Pediyatri (Ön Kayıt) MSc
Diyabet MSc ile Podiatri (PGCert PGDip)
Siyaset BA (Hons)

Profesyonel Deneyim ile Ürün Tasarım Teknolojisi BSc (Hons)
Profesyonel Deneyim ile Ürün Tasarımı BSc (Hons)
Profesyonel Uygulama BSc (Hons) top-up derecesi
Profesyonel Sosyal Hizmet Uygulaması PGCert
Profesyonel Sosyal Hizmet Uygulaması PGDip
Öğrenme ve Gelişim Profesyonel Çalışmalar BA (Hons)
İnşaat BSc (Hons) için Proje Yönetimi
İnşaat Yüksek Lisans Proje Yönetimi (PGCert PGDip)
Psikiyatri MSc (PGCert PGDip)
Psikodinamik Psikoterapötik Danışmanlık PGDip
Psikoterapi MSc
Kamu ve Acil Servis Yönetimi vakıf derecesi (ortak kolej)
Kamu Sağlığı BSc (Hons)
Halk Sağlığı MSc (PGCert PGDip)
Kamu Hizmeti Yönetimi MBA (PGCert PGDip)

Miktar Ölçümü BSc (Hons)

Perakende Yönetimi BA (Hons) top-up derecesi
Perakende Pazarlama BA (Hons) top-up derecesi

Okul Doğrudan Öğrenim ve Okul Doğrudan Ücretli
(İkincil) Sanat ve Tasarım PGCE
(İkincil) Biyoloji PGCE
(İkincil) Kimya PGCE
(Ortaöğretim) Dans PGCE
(İkincil) İngilizce PGCE
(İkincil) Coğrafya PGCE
QTS ile İkincil Matematik Eğitimi BA (Hons)
(İkincil) Matematik PGCE
(İkincil) Modern Yabancı Diller PGCE
(Ortaöğretim) Beden Eğitimi PGCE
(İkincil) Fizik PGCE
(İkincil) Matematik ile Fizik PGCE
(İkincil) Dini Çalışmalar PGCE
Sıralı Tasarım / Çizim MA
Klinik Uygulamada Simülasyon PGCert
Sosyal Pazarlama PGCert
Sosyal Politika ve Uygulama BSc (Hons)
Sosyal Bilimler BA (Hons)
Sosyal Çalışma BSc (Hons)
Sosyal Hizmet Yüksek Lisansı (PGDip)
Sosyoloji BA (Hons)
Yazılım Mühendisliği BSc (Hons)
Uzman Toplum Halk Sağlığı Hemşireliği BSc (Hons)
Uzman Toplum Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisansı (PGCert PGDip)
Özel Öğrenme Zorlukları (Disleksi) PGCert
Spor ve Egzersiz Bilimi BSc (Hons)
Spor ve Fitness BSc (Hons) top-up derecesi
Spor ve Uluslararası Kalkınma MA
Spor İşletmeciliği BSc (Hons)
Spor İşletmeciliği Yüksek Lisans
Spor Koçluğu ve Geliştirme BA (Hons) top-up derecesi
Spor Koçluğu ve Geliştirme Vakfı derecesi (ortak kolej)
Spor Antrenörlüğü BSc (Hons)
Spor Gazeteciliği BA (Hons)
Spor Çalışmaları BA (Hons)
Profesyonel Deneyim ile Spor Ürün Tasarımı BSc (Hons)
Güç ve Koşullandırma MSc
Öğretmen eğitimi için konu Bilgi Geliştirme
Yaz Öncesi
Yaz Öncesi
Destekleme Öğrenme 11-19 Yıl BA (Hons)
Destekleyen Öğrenme 5-11 Yıl BA (Hons)
Cerrahi Araştırmalar MSc
Sürdürülebilir Tasarım MA

İş Araştırmaları ile Tekstiller BA (Hons)
İş Etütleri MDes ile Tekstil

Turizm ve Uluslararası Kalkınma Yüksek Lisansı (PGCert PGDip)
Şehir Planlama Yüksek Lisansı (PGCert PGDip)
Sağlık Profesyonelleri İçin Eğitim Yoluyla Dönüşüm Uygulaması (PGCert)
Seyahat ve Turizm İşletmeciliği vakıf derecesi (ortak kolej)
Öğretmenlere Mezun Olmak Programı

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı MSc (PGCert PGDip)

Veteriner Hemşireliği temel derecesi (partner üniversite)
Görsel Sanatlar Eğitimi BA (Hons) top-up derecesi (partner üniversite)
Görsel Kültür BA (Hons)
Bağcılık ve Oenoloji BSc (Hons) (ortak üniversite)
Bağcılık ve Oenology MSc (ortak üniversite)
Savaş: Tarih ve Siyaset MA (PGCert PGDip)
Su ve Çevre Yönetimi Yüksek Lisansı (PGDip)
Şarap İş BA (Hons) (ortak üniversite)
Şarap İş BA (Hons) top-up derecesi (ortak kolej)
Şarap İş temel derecesi ve diploma (ortak kolej)
Şarap Üretimi vakıf derecesi ve diploma (ortak kolej)
Çocuklar ve Gençlerle Çalışma BA (Hons)
Gençlik Çalışması BA (Hons)

 

tez yazılır

Analizoffice Tez merkezi : Kurumumuzda Lisans Yüksek Lisans Doktora tezleri yazılmaktadır. Tezleriniz gizlilik prensiplerimiz doğrultusunda özgün içerikler ile yazılmaktadır. Tez Yazdırmak için bizi arayabilirsiniz. 

İngilizce ve Türkçe Ödev Hazırlama

Kurumumuz aynı zamanda ingilizce – Türkçe ödev sitesi olarak faaliyet göstermektedir. Her bölümden ingizce -Türkçe ödevlerinizi yapıyoruz, bu nedenle Türkiye’nin her bölgesinde ödev yaptırmak için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Ödevleriniz uzman kadrolarımız eşliğinde % özgünlük ve güven garantisi ile yapılmaktadır. Sizde İngilizce yada Türkçe Ödevleriniz için bizimle 7/ 24 iletişim kurabilirsiniz.

0543 943 76 01