• 0543 943 76 01
  • yukseklisansodevtezproje@gmail.com

Bitirme Tezi etiket arşivi

Tez Yazdırma

Başkalarının mezun olmasına yardımcı olmak ve yardımcı olmak için En İyi Araştırma Makalesini başlatan dinamik bir profesyonel mezunlar ekibiyiz. Hepimiz, bir aşamada, akademik araştırmalar ve son dakika kağıt yazma zorlukları ile karşılaştık ve bir öğrencinin ekstra bir yardım eli gerektiğinde ne anlama geldiğini anladık. Ekibimiz Sosyal Bilimler alanında doktora ve yüksek lisans mezunlarından oluşmakta ve bu nedenle öğrencinin ihtiyaçlarına hitap eden ve gerektiğinde ekstra bir yardım eli ödünç veren bir Sosyal Bilimler Araştırma ve Araştırma Merkezi olarak ortaya çıkmıştır. ‘Akademik ihtiyaçlarını karşılayan öğrenciler tarafından güvenilen’ sloganımız, geçmiş deneyimlerimizden, öğrencilerle yaptığımız güvenden ve müşterilerimizin memnuniyetini sağlayan yüksek kaliteli işleri sürekli sağlama niyetimizdir. .

Öğrenciler ve profesyoneller için çoğu Yüksek Öğrenim gereksinimini sağlamayı ve aşağıdakilere yardımcı olmayı hedefliyoruz:

Akademik makaleler,
Bitirme tezi,
Saha araştırması,
Ödev,
Raporlar,
Kitap incelemesi,
Durum çalışmaları,
Veri: toplama / yazma,
Makaleler,
Makale özetleri,
Düzeltme ve düzenleme,
PowerPoint sunumları,
Kaynakça ve kaynakçalar,
Özgeçmiş ve motivasyon mektupları,

 

İstanbul'da tez yazan yerler

Tez Yazan Yerler

Kurumumuz Yüksek lisans,doktora,Lisans öğrencileri için ödev,tez,proje,makale,bitirme tezi,SPSS analiz ,sunum hazırlama,essay, assignment vb. konularda danışmanlık hizmeti vermektedir. Destek almak istediğiniz konuyu canlı hizmet birimimiz ile yada 0543 943 76 01 danışmanlık birimimiz ile 7/24 paylaşa bilirsiniz. #tez, #tezyazanyerler #tezmerkezi, #istanbuldatezyazanyerler  

anket analizi yapan yer

Analizoffice Anket Analizi,: Kurumumuzda tezleriniz makaleriniz ödevleriniz için anket analizi, yapılmaktadır. Analizoffice merkezimizde her bölümden anketler spss programı dahilinde analiz işlemine tabi tutulmaktadır. Merkezimiz Spss.22 programı Amos programı ile analiz hizmeti vermektedir. Anket analiz hizmetimiz dahilinde vermiş olduğumuz hizmetler şu şekilde sıralana bilmektedir;

  1. Ölçek belirleme: Anketli bir tez için yapılması gereken ilk işlem ölçek belirleme işlemidir. Çünkü Geçerlilik ve Güvenirlilik sınaması yapılmayan bir ölçek tezin bitmesinde önemli yere sahiptir,
  2. Alan Araştırması :Anketlerin güvenirlilik analizlerinin yapıldığı bölümdür. Bu bölümde anketimiz uygun örneklem büyüklüğü ile sınanmaktadır,
  3. Yöntem bölümünün yazılması,
  4. Bulgular bölümünün yazılması,
  5. Tartışma Bölümünün yazılması,

İLGİLİ YAZILAR

– T-Testi Uygulamalarının Yapılması
– Varyans Analizinin yapımı
– Mann Whitney U Testi örnekleri
– Wilcoxon Testi örnekleri
– Kolmogorov -Smirnov (K-S) Testi örnekleri
– Ki-kare Analiz Yöntemi örnekleri
– Kruskal Wallish Testi örnekleri
– Friedman Testi örnekleri
– Korelâsyon Analizi örnekleri
– Regresyon Analizi örnekleri

– Tanımlayıcı İstatistiklerin yapımı
– Güvenilirlik Analizi nedir ?
– Geçerlilik Analizi nedir ?

– Faktör Analizi nedir ve yorumlanması ?
– Hipotez Testleri nelerdir  ve yorumlanması ?

0543 943 76 01