• 0543 943 76 01
  • yukseklisansodevtezproje@gmail.com

ANCOVA etiket arşivi

Her Türlü SPSS Analiz Yardımı

Bu önemli SPSS hizmetlerinin karşısında , istatistikçilerimiz aşağıdakilerle birlikte yüksek kaliteli SPSS desteği sunmaktadır:

Temel SPSS İstatistikleri,
Tanımlayıcı istatistikler,
Varyans Analizi (ANOVA, ANCOVA, MANOVA, MANCOVA),
Ki-Kare Testleri,
Korelasyon (Bivariate, Point-Biserial, Spearman, Phi),
Regresyon (İkili, Hiyerarşik, Doğrusal, Lojistik, Çok Değişkenli, Aşağı Adım ve Aşamalı),
Faktör Analizi (Exploratory, Confirmatory),
Küme analizi,
Güvenilirlik analizi,
Parametrik Olmayan Analiz,
Özel SPSS Testleri,
Karar teorisi,
Oyun Teorisi,
Zaman Serileri Analizi (Üstel düzeltme; Hareketli ortalama, Uydurma eğilimi ve Mevsimsel modeller),
Ekonometri,
İş istatistikleri,
Biyoistatistik,

 

0543 943 76 01