• 0543 943 76 01
  • yukseklisansodevtezproje@gmail.com

amos bulgular bölümü etiket arşivi

analiz bulgular bölümü hazırlatma

Herhangi bir tez yada araştırma makalesinde araştırma ve bulgular bölümünün yazılması kurumumuz tarafından yapılmaktadır. Analiz araştırılan konu üzerinde etkili olan değişkenlerin belirlenmesi ve belirlenen değişkenlerin etkileri ile ulaşılmak istenilen sonucun test edilmesi aşamasını ifade etmektedir.

Tez yada makalelerde analiz ve bulgular bölümü incelenen konunun gerçerliliğini belirlemektedir. Gerçeliliğini kanıtlamayan tez yada bilimsel araştırmalar akademi literatüründe yeralmamaktadır. Bu nedenle ankete uygulanacak olan sınama testlerinin (frekans testi, t-testi, anova vb.) dikkati bir şekilde belirlenip bulgular bölümüne yazılması gerekmektedir.

Tez yada bilimsel araştırmalarda bulgular bölümü hazırlanırken aşağıdaki sorulara cevep aranmaktadır ;

Neden, niçin, nasıl yaptık ?

Ne bulduk ?

Araştırmamızın önemi nedir ?

Araştırmamız hangi noktalarda diğer araştırmalardan farklılaşmaktadır ?

Bu çerçevede bulgular bölümünde amaç, yöntem ve kullanılan metot belirtilmelidir. Kurumumuz bilimsel araştırmalarınız için analiz ve bulgular bölümünüzün yazımını yapmaktadır. Analiz ve bulgular bölümünüzü hazırlatmak için bizimle 7/24 iletişim kurabilirsiniz .

0543 943 76 01