• 0543 943 76 01
  • yukseklisansodevtezproje@gmail.com

amos analiz etiket arşivi

anket analizi yapan yer

Analizoffice Anket Analizi,: Kurumumuzda tezleriniz makaleriniz ödevleriniz için anket analizi, yapılmaktadır. Analizoffice merkezimizde her bölümden anketler spss programı dahilinde analiz işlemine tabi tutulmaktadır. Merkezimiz Spss.22 programı Amos programı ile analiz hizmeti vermektedir. Anket analiz hizmetimiz dahilinde vermiş olduğumuz hizmetler şu şekilde sıralana bilmektedir;

  1. Ölçek belirleme: Anketli bir tez için yapılması gereken ilk işlem ölçek belirleme işlemidir. Çünkü Geçerlilik ve Güvenirlilik sınaması yapılmayan bir ölçek tezin bitmesinde önemli yere sahiptir,
  2. Alan Araştırması :Anketlerin güvenirlilik analizlerinin yapıldığı bölümdür. Bu bölümde anketimiz uygun örneklem büyüklüğü ile sınanmaktadır,
  3. Yöntem bölümünün yazılması,
  4. Bulgular bölümünün yazılması,
  5. Tartışma Bölümünün yazılması,

İLGİLİ YAZILAR

– T-Testi Uygulamalarının Yapılması
– Varyans Analizinin yapımı
– Mann Whitney U Testi örnekleri
– Wilcoxon Testi örnekleri
– Kolmogorov -Smirnov (K-S) Testi örnekleri
– Ki-kare Analiz Yöntemi örnekleri
– Kruskal Wallish Testi örnekleri
– Friedman Testi örnekleri
– Korelâsyon Analizi örnekleri
– Regresyon Analizi örnekleri

– Tanımlayıcı İstatistiklerin yapımı
– Güvenilirlik Analizi nedir ?
– Geçerlilik Analizi nedir ?

– Faktör Analizi nedir ve yorumlanması ?
– Hipotez Testleri nelerdir  ve yorumlanması ?

0543 943 76 01