• 0543 943 76 01
  • yukseklisansodevtezproje@gmail.com

Aktüerya Bilimleri   Actuarial Sciences    bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler etiket arşivi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tez yazan yerler (Malatya),

 

Adli Tıp   Forensic Medicine bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Ağaç İşleri   Wood Products bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Aile Hekimliği   Family Medicine bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Aile Planlaması   Family Planning bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Aktüerya Bilimleri   Actuarial Sciences    bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Allerji ve İmmünoloji   Allergy and Immunology bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Alman Dili ve Edebiyatı   German Linguistics and Literature bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Amerikan Dili ve Edebiyatı   American Linguistics and Literature bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Anatomi   Anatomy bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Anesödev tez projei ve Reanimasyon   Anesthesiology and Reanimation bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Antropoloji   Anthropology bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Arkeoloji   Archeology   bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Arkeometri   Archaeometry bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Arşiv   Archive   bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Astronomi ve Uzay Bilimleri   Astronomy and Space Sciences bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Bale ve Dans   Ballet and Dance bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Balıkçılık Teknolojisi   Fisheries Technology bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Bankacılık   Banking bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Batı Dilleri ve Edebiyatı   Western Linguistics and Literature bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Besin Hijyeni ve Teknolojisi   Food Hygiene and Technology bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Beslenme ve Diyetetik   Nutrition and Dietetics bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Bibliyografya   Bibliography bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Bilgi ve Belge Yönetimi   Information and Records Management bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol   Computer Engineering and Computer Science and Control bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Bilim ve Teknoloji   Science and Technology bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Biyofizik   Biophysics bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Biyografi   Biography bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Biyoistatistik   Biostatistics bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Biyokimya   Biochemistry bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Biyoloji   Biology bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Biyomühendislik   Bioengineering bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Biyoteknoloji   Biotechnology     bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Botanik   Botany bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Coğrafya   Geography    bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri   Labour Economics and Industrial Relations bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Çevre Mühendisliği   Environmental Engineering bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Çocuk Cerrahisi   Pediatric Surgery bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları   Child Health and Diseases bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Demografi   Demography bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Deniz Bilimleri   Marine Science bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Deniz ve Sualtı Hekimliği   Marine and Underwater Medicine bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Denizcilik   Marine bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Deontoloji ve Tıp Tarihi   Medical History and Ethics bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Deprem Mühendisliği   Earthquake Engineering  bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Deri Mühendisliği   Leather Engineering bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Deri ve Kürk Teknolojisi   Leather and Fur Technology bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Dermatoloji   Dermatology bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Dilbilim   Linguistics bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Din   Religion bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Diş Hekimliği   Dentistry bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Doğu Dilleri ve Edebiyatı   Eastern Linguistics and Literature bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Dokümantasyon ve Enformasyon   Documentation and Information bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Eczacılık ve Farmakoloji   Pharmacy and Pharmacology  bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Eğitim ve Öğretim   Education and Training bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Ekonometri   Econometrics bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Ekonomi   Economics bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

El Sanatları   Crafts bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği   Electrical and Electronics Engineering bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları   Endocrinology and Metabolic Diseases bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Endüstri Ürünleri Tasarımı   Industrial Design bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Endüstri ve Endüstri Mühendisliği   Industrial and Industrial Engineering bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Enerji   Energy   bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri   Ancient Linguistics and Cultures bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Ev Ekonomisi   Home Economics bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Felsefe   Philosophy bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Fizik ve Fizik Mühendisliği   Physics and Physics Engineering bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon   Physical Medicine and Rehabilitation bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Fizyoloji   Physiology bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Fizyopatoloji   Physiopathology bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon   Physiotherapy and Rehabilitation bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Fransız Dili ve Edebiyatı   French Linguistics and Literature bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Gastroenteroloji   Gastroenterology bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Gazetecilik   Journalism bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Gemi Mühendisliği   Marine Engineering bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Genel Cerrahi   General Surgery bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Genetik   Genetics bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Geriatri   Geriatrics bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Gıda Mühendisliği   Food Engineering    bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Giyim Endüstrisi   Clothing Industry bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Göğüs Hastalıkları   Chest Diseases bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi   Thoracic and Cardiovascular Surgery     bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Göz Hastalıkları   Eye Diseases   bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Güzel Sanatlar   Fine Arts bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Halk Bilimi (Folklor)   Folklore     bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Halk Sağlığı   Public Health bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Halkla İlişkiler   Public Relations bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Hastaneler   Hospitals    bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Hava ve Uzay Hekimliği   Air and Space Medicine bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Havacılık Mühendisliği   Aeronautical Engineering bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Hematoloji   Hematology bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Hemşirelik   Nursing bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Histoloji ve Embriyoloji   Histology and Embryology bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Hukuk   Law bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

İç Mimari ve Dekorasyon   Interior Design and Decoration bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

İletişim Bilimleri   Communication Sciences bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

İlk ve Acil Yardım   Emergency and First Aid bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

İngiliz Dili ve Edebiyatı   English Linguistics and Literature bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

İnşaat Mühendisliği   Civil Engineering   bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

İstatistik   Statistics bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

İşletme   Business Administration bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Jeodezi ve Fotogrametri   Geodesy and Photogrammetry bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Jeofizik Mühendisliği   Geophysics Engineering  bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Jeoloji Mühendisliği   Geological Engineering bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Kadın Hastalıkları ve Doğum   Obstetrics and Gynecology bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Kamu Yönetimi   Public Administration  bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Kardiyoloji   Cardiology  bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Karşılaştırmalı Edebiyat   Comparative Literature bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Kazalar   Accidents bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Kimya   Chemistry bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Kimya Mühendisliği   Chemical Engineering  bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları   Clinical Microbiology and Infectious Diseases bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Maliye   Finance bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Matbaacılık   Typography bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Matematik   Mathematics bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Mekatronik Mühendisliği   Mechatronics Engineering    bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Metalurji Mühendisliği   Metallurgical Engineering bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Meteoroloji   Meteorology bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Mikrobiyoloji   Microbiology bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Mimarlık   Architecture bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Moleküler Tıp   Molecular Medicine bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Morfoloji   Morphology bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Mühendislik Bilimleri   Engineering Sciences bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Mütercim-Tercümanlık   Translation and Interpretation bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Müzecilik   Museology   bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Müzik   Music    bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Nefroloji   Nephrology   bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Nöroloji   Neurology bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Nöroşirürji   Neurosurgery bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Nükleer Mühendislik   Nuclear Engineering bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Onkoloji   Oncology bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Ormancılık ve Orman Mühendisliği   Forestry and Forest Engineering bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Ortopedi ve Travmatoloji   Orthopedics and Traumatology bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Parazitoloji   Parasitology bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Patoloji   Pathology bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği   Petroleum and Natural Gas Engineering bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Peyzaj Mimarlığı   Landscape Architecture bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi   Plastic and Reconstructive Surgery bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Polimer Bilim ve Teknolojisi   Polymer Science and Technology  bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Psikiyatri   Psychiatry     bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Psikoloji   Psychology     bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Radyoloji ve Nükleer Tıp   Radiology and Nuclear Medicine bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Radyo-Televizyon   Radio and Television bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Reklamcılık   Advertising bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Sağlık Eğitimi   Health Education bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Sağlık Kurumları Yönetimi   Health Care Management   bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Sahne ve Görüntü Sanatları   Performing and Visual Arts bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Sanat Tarihi   Art History bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Savunma ve Savunma Teknolojileri   Defense and Defense Technologies bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Seramik Mühendisliği   Ceramic Engineering bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Sigortacılık   Insurance  bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Sivil Havacılık   Civil Aviation bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Siyasal Bilimler   Political Science bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Sosyal Hizmetler   Social Services bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Sosyoloji   Sociology bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Spor   Sports      bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Su Ürünleri   Aquatic Products   bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Şehircilik ve Bölge Planlama   Urban and Regional Planning bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Tarih   History    bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Teknik Eğitim   Technical Education bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Tekstil ve Tekstil Mühendisliği   Textile and Textile Engineering  bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Tıbbi Biyoloji   Medical Biology  bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Tıbbi Ekoloji ve Klimatoloji   Medical Ecology and Climatology bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Trafik   Traffic bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Turizm   Tourism bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Türk İnkılap Tarihi   History of Turkish Revolution bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Ulaşım   Transportation bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Uluslararası İlişkiler   International Relations bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm   Drug Addiction and Alcoholism bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Üroloji   Urology bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Veteriner Hekimliği   Veterinary Medicine bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Ziraat   Agriculture bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

Zooloji   Zoology bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi tez yazan yerler,

 

Anket Hazırlama

Anket önceden belirlenmiş bir konu üzerinde araştırma yapmak amacıyla bazı soruların yada belirli ölçeklerin kullanıldığı bir araştırma metodudur. Anketler belirlenen gruplar üzerine uygulanmaktadır.  Anket yöntemi ile birçok değişkenin grup üzerindeki etkisi belirlenebilmektedir.  Örneğin;

Depresyon  düzeyi

Kaygı düzeyi

Örgütsel bağlılık

Örgütsel performans

Örgütsel adalet

Örgütsel etkililik

Liderlik özellikleri vb.konular anket yöntemi ile ölçülebilmektedir.

Anket yöntemi birçok bilimsel araştırmalarda sıkça kullanılan metotlar arasında yeralmaktadır.  Bu nedenle anket hazırlama sürecinin tecrübeli kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. Araştırmada kullanılacak olan anketlerin dizayn edilmesi, çevrilmesi ve alana araştırmasının yapılması bu nedenle önemlidir. Tecrübeli kişiler tarafından hazırlanmayanb anketler ilerleyen süreçte zaman maliyetine neden olacaktır.

Anket hazırlama belirli aşamalar sonucunda gerçekleştirilmektedir. Anket hazırlarken en önemli olan etken kullanılacak olan ölçeğin geçerlilik ve güvenirlilik değerlerinin yüksek olmasıdır. Bu nedenle anket hazırlamadan önce konu ile ilgili literatür araştırması yapmak gerekmedir. Daha sonra anketin uygulanacağı hedef kitlenin belirlenmesi gerekmeketdir. Bu aşamadan sonra seçilen anket üzerinde ön araştırma yapmak gerekmektedir.             Kurumumuz anket hazırlama, anket sorularını belirleme, anket analizi, anket uygulaması aşamalarında sizlere yardımcı olmaktadır.

 

0543 943 76 01