• 0543 943 76 01
  • yukseklisansodevtezproje@gmail.com

Yazar arşivi

mali tablolar analizi yaptırma

Analiz etme muhasebe fonksiyonları içinde yer alan bir terimdir.  Muhasebe için vazgeçilmez bir unsur olan mali tabloların doğru ve güvenilir bir şekilde analiz ve yorumunun yapılması şirketin bugünü ve geleceği hakkında önemli bilgilere sahip olmamızı sağlamaktadır. Muhasebe denetimi ve mali analiz konularında gerçekleştirilen tez yada diğer bilimsel araştırmalarda analiz ve bulgular bölümünde incelenen işletmeye has mali bilgilerin analiz edilmesi gerekmektedir.

Kurumumuzda bu çerçevede mali analiz, mali tablolar analizi akademik çerçevede gerçekleşrtirilmektedir.  Bu tür araştırmalarda, “Karşılaştırmalı Tablolar Analizi , Dikey Analiz , Trend Analizi  ve Oran Analizi” sıkça kullanılan metotlar arasında yeralmaktadır.

Tezlerinizde, ödevlerinizde yada diğer bilimsel araştırmalarınızda kullanılmak üzere mali analiz yaptırmak isytiyorsanız kurumumuzla 7/24 iletişim kurabilirsiniz.

Tez Merkezi
Genel

biyoistatistiksel analiz yaptırma

Biyoistatistiksel analiz diğer analiz türlerinden farklılaşmaktadır. Bu analiz türünde her bir araştırma sosyal bilimlere nazaran farklılaşan sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Uzman olmayan kişilerce yapılan biyoistatistiksel analizler doğru sonuçlara ulaşmanızı engellemekte ve bilimsel araştırmaların yayınlanma koşulları taşımamasına neden olmaktadır.

Bu nedenle araştırmalarınızın olumlu sonuçlar ile test edilmesi için biyoistatistiksel analizlerinizin bilgili ve bu konuda uzman kişilerce yapılması gerekmektedir. Kurumumuzda tıp alanındaki analizleriniz en iyi şekilde yapılmaktadır. Sizler biyoistatistik araştırmalarınız için bizimle 7/24 iletişim kurabilirsiniz.

Tez Merkezi
Genel

analiz bulgular bölümü hazırlatma

Herhangi bir tez yada araştırma makalesinde araştırma ve bulgular bölümünün yazılması kurumumuz tarafından yapılmaktadır. Analiz araştırılan konu üzerinde etkili olan değişkenlerin belirlenmesi ve belirlenen değişkenlerin etkileri ile ulaşılmak istenilen sonucun test edilmesi aşamasını ifade etmektedir.

Tez yada makalelerde analiz ve bulgular bölümü incelenen konunun gerçerliliğini belirlemektedir. Gerçeliliğini kanıtlamayan tez yada bilimsel araştırmalar akademi literatüründe yeralmamaktadır. Bu nedenle ankete uygulanacak olan sınama testlerinin (frekans testi, t-testi, anova vb.) dikkati bir şekilde belirlenip bulgular bölümüne yazılması gerekmektedir.

Tez yada bilimsel araştırmalarda bulgular bölümü hazırlanırken aşağıdaki sorulara cevep aranmaktadır ;

Neden, niçin, nasıl yaptık ?

Ne bulduk ?

Araştırmamızın önemi nedir ?

Araştırmamız hangi noktalarda diğer araştırmalardan farklılaşmaktadır ?

Bu çerçevede bulgular bölümünde amaç, yöntem ve kullanılan metot belirtilmelidir. Kurumumuz bilimsel araştırmalarınız için analiz ve bulgular bölümünüzün yazımını yapmaktadır. Analiz ve bulgular bölümünüzü hazırlatmak için bizimle 7/24 iletişim kurabilirsiniz .

Tez Merkezi

0543 943 76 01