• 0543 943 76 01
  • yukseklisansodevtezproje@gmail.com

Anket Hazırlama

Anket Hazırlama

Anket önceden belirlenmiş bir konu üzerinde araştırma yapmak amacıyla bazı soruların yada belirli ölçeklerin kullanıldığı bir araştırma metodudur. Anketler belirlenen gruplar üzerine uygulanmaktadır.  Anket yöntemi ile birçok değişkenin grup üzerindeki etkisi belirlenebilmektedir.  Örneğin;

Depresyon  düzeyi

Kaygı düzeyi

Örgütsel bağlılık

Örgütsel performans

Örgütsel adalet

Örgütsel etkililik

Liderlik özellikleri vb.konular anket yöntemi ile ölçülebilmektedir.

Anket yöntemi birçok bilimsel araştırmalarda sıkça kullanılan metotlar arasında yeralmaktadır.  Bu nedenle anket hazırlama sürecinin tecrübeli kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. Araştırmada kullanılacak olan anketlerin dizayn edilmesi, çevrilmesi ve alana araştırmasının yapılması bu nedenle önemlidir. Tecrübeli kişiler tarafından hazırlanmayanb anketler ilerleyen süreçte zaman maliyetine neden olacaktır.

Anket hazırlama belirli aşamalar sonucunda gerçekleştirilmektedir. Anket hazırlarken en önemli olan etken kullanılacak olan ölçeğin geçerlilik ve güvenirlilik değerlerinin yüksek olmasıdır. Bu nedenle anket hazırlamadan önce konu ile ilgili literatür araştırması yapmak gerekmedir. Daha sonra anketin uygulanacağı hedef kitlenin belirlenmesi gerekmeketdir. Bu aşamadan sonra seçilen anket üzerinde ön araştırma yapmak gerekmektedir.             Kurumumuz anket hazırlama, anket sorularını belirleme, anket analizi, anket uygulaması aşamalarında sizlere yardımcı olmaktadır.

 

admin

Mesajınızı bırakın

0543 943 76 01