• 0543 943 76 01
  • yukseklisansodevtezproje@gmail.com

Aylık arşivEkim 2018

Ücretli SPSS Analizi

İnsanların tutumlarını, görüşlerini ve deneyimlerini incelemek ya da dış çevre koşullarının amaçlanan ölçümü ile ilişkili olası faktörlerle uğraşmak için mücadele ediyor olabilirsiniz; hatta araştırmanıza sağduyu ve mantığı uygulamak. Ayrıca, manipülasyon veya temizlik ve ağırlıklandırma gerektiren, ancak yardım almadan tamamlanması çok zor olabilecek anket verileri de olabilir.

Bu nedenlerden dolayı size yardımcı olmak için çeşitli istatistiksel hizmetler sunuyoruz.

İstatistik hizmetlerimiz, verilerin toplanması, analizi ve açıklayıcı analizini kapsamaktadır. Bu özellikle, veri toplama metodolojilerinin bir parçası olarak birincil veya ikincil niceliksel analiz üstlenen öğrenciler için yararlıdır.

Aşağıdakiler için bize ihtiyaç duyabilecek öğrencilere ve araştırmacılara bir dizi istatistik hizmet sunuyoruz…:

Analiz İstatistiksel Analiz.
İstatistik Ödevleri.
Nicel araştırma.
Anket Analizi

Aşağıdaki yazılımlarda uzmanlarımız var:

SPSS
Microsoft Excel
STATA
MATLAB
EVIEWS

 

spss analizi,
spss analizi ve sonuçların yorumlanması,

spss analizi nedir,

spss veri analizi pdf,

spss analiz ücretleri,

spss analiz yöntemleri,

ücretli spss analizi,

spss veri analizi yorumlama,

spss analizi yapan yerler,

 

 

Tez Hazırlama Merkezi – 0543 943 76 01

Tez Hazırlama Merkezimizi; Yüksek lisans tezi yazdırma, Lisans tezi yazdırma ve Doktora Tezi Yazdırma talepleriniz için 7/24 arayabilirsiniz…

Tez Bileşenleri

 

Bir tez, geleneksel monograf tarzında ya da makale (makale) temelli tarzda yazılabilir ve düzenlenebilir. İkisinin karışımı olamaz. Tezler YÖK VE ÜNİVERSİTENİZİN Kütüphanesi ve Arşivleri’nin gereksinimlerine uygun olmalıdır. Bu gereksinimler aşağıda listelenmiştir.

Monograf ya da makale formatında, tez, metodoloji, sonuçlar ve bilimsel tartışma içermelidir. Ayrıca aşağıdaki gereksinimleri de içermeli veya bunlara uymalıdır:

1. Başlık sayfası

Tezin başlığı
Tezin teslim edildiği ay ve yıl

2. Detaylı bir içerik tablosu

3. İngilizce ve Türkçe kısa bir özet.

4. Teşekkürler

Diğer onaylar arasında, öğrenci, materyaller ve veriler, tasarım ve inşaat koleksiyonundaki personel, diğer öğrenciler, araştırma görevlileri, teknisyenler veya başkaları tarafından hangi yardımın (ücretli veya ücretsiz) verildiğini bildirmekle yükümlüdür. aparat, deneylerin performansı, verilerin analizi ve tezin hazırlanması (editör yardımları dahil).
Ayrıca tez danışmanı ve danışmanları tarafından verilen denetim ve tavsiyelerin tanınması uygun olacaktır.

5. Özgün bilgiye katkı

Bir doktora tezi, orijinal burs ve bilgi farklı katkıları olarak kabul edilen tezin unsurlarını açıkça belirtmelidir.

6. Yazarların Katkısı

Öğrencinin her bölüme yaptığı katkılar açıkça belirtilmelidir.
Her bölümün ortak yazarlarının katkıları açıkça belirtilmelidir.

7. Giriş

Açıkçası araştırmanın gerekçesini ve hedeflerini belirtin.

8. İlgili literatürün kapsamlı bir incelemesi

Literatür taraması disiplin beklentileriyle uyumlu olmalıdır.

9. Tezin kuruluşu

Tezin bölümü aşağıdaki bölümleri kapsamalıdır:
metodoloji
Araştırma bulguları

10. Tüm bulgular hakkında kapsamlı bir bilimsel tartışma

(Makale-temelli bir tez durumunda, kapsamlı tartışma tezin tüm bölümlerini kapsamalıdır ve bireysel bölümlerin tekrarı olmamalıdır.)

11. Son sonuç ve özeti

Açıkça, araştırmanın amaçlarının nasıl karşılandığını açıklayın ve bulguların sonuçlarını tartışın.
12. Tam bir bibliyografya veya referans listesi

uzunluk

Normal olarak, bir yüksek lisans tezi, 100 sayfa uzunluğunu aşmaz. GPS, en fazla 150 sayfayı dikkate alır (başlık sayfası, özetler, içerik tablosu, yazarların / önsözün katkısı, onaylar, kaynakça / referans listesi ve ekler dahil).

Bir Doktora tezi, incelenen konunun bilimsel olarak açıklanması ve disiplin normlarıyla tutarlı olduğu kadar kısa olmalıdır. Sayfa sınırı yoktur, ancak akademik bursun normlarından biri de ekin olmadığı için gereksiz uzun tezler olumsuz olarak değerlendirilmektedir.

Ekler

Ekler, tamamlayıcı veya işlenmemiş verileri, metodolojinin ayrıntılarını (özellikle el yazması tabanlı tezler için), rıza formlarını veya tezin ana gövdesinde araştırmanın sunumunu engelleyecek diğer bilgileri sunmak için yararlıdır, ancak okuyucuların onların yorumu. Ekteki tüm materyaller incelemeye açık olacaktır.

Tez Biçimi
Komut Dosyası ve Sayfa Biçimi

Geleneksel bir font, 12 punto, inç başına 12 karakter kullanılmalıdır. Satır aralığı çift veya 1.5 olmalıdır. Sol ve sağ kenar boşlukları 1 inç olmalıdır.

sayfalara numara koyma

Sayfa numaralarının konumlandırılması isteğe bağlıdır. Rakamlarla veya resimli sayfalar sıralı olarak numaralandırılabilir veya numarasız olarak bırakılabilir. Seçilen prosedür, tez boyunca tutarlı bir şekilde kullanılmalıdır. Sayfalama doğru sıra ve tamlık için dikkatlice kontrol edilmelidir.

Dipnotlar, referanslar ve ekler

Bunlar disipline uygun bir akademik stile uygun olmalıdır.
Dipnotlar, sayfanın altına veya her bölümün sonunda yer alan dipnotlara yerleştirilebilir.
Tez boyunca dipnotlar ve referanslar için formatlamanın tutarlılığı gereklidir.
Not: Biçimlendirme stilleri için MLA veya APA el kitabı gibi el kitaplarına başvurulabilir. Bunlar McLennan Kütüphanesinin Referans masasında mevcuttur .
Rakamlar, resimler, fotoğraflar ve dijital görüntüler

Rakamlar, tablolar, grafikler, vb. Disiplinin yayın sözleşmelerine göre konumlandırılmalıdır. Standart sayfadan daha büyük olan çizelgeler, grafikler, haritalar ve tablolar kesinlikle gerekli olmadıkça önlenmelidir. Bindirmeler metinde titizlikle yerleştirilmelidir.
Grafiklerin, resimlerin, fotoğrafların, vb. Sayfaların tamamını doldurduğu durumlarda, bu sayfalar sıralı olarak numaralandırılabilir veya numarasız olarak bırakılabilir (yukarıdaki Sayfalama’ya bakınız). Tam sayfa grafiklerine eşlik eden efsaneler veya altyazılar ayrı bir sayfada sunulmalıdır.

Ek materyaller

Mümkünse slaytlar, bantlar vb. Önlenmeli ve sadece tezin onlar tarafından kopyalanmasına izin vermediği sürece eklenebilir.

Makaleye Dayalı (Makale-Tabanlı) Tezler
Geleneksel forma bir alternatif olarak, bir tez öğrencinin ilk yazar ya da ortak ilk yazar olduğu bir bilimsel makale koleksiyonu olarak sunulabilir. Makaleye dayalı bir doktora tezi, yayınlanmak üzere yayınlanmış, ibraz edilen veya yayınlanacak en az iki makalenin metnini içermelidir. Makaleler, aşağıda açıklanan gereksinimlere göre biçimlendirilmelidir. Yazı temelli bir yüksek lisans tezi bir veya daha fazla yazının metnini içermelidir.

Dergilerde yayınlama için yazılar genellikle çok özlü belgelerdir. Bununla birlikte, bir tezin daha ayrıntılı, bilimsel çalışmalardan oluşması beklenir. Makale tabanlı bir tez, geleneksel bir tezin değerlendirildiği şekilde, birleştirilmiş, mantıksal olarak tutarlı bir belge olarak denetçiler tarafından değerlendirilecektir. Makalelerin yayınlanması ya da hakemli bir derginin yayınlanması kabulü, tezin aranılan derece için kabul edilebilir bulunacağını garanti etmez.

Makaleye dayalı bir tez çalışması:

tek tip yazı tipi boyutu, satır aralığı ve kenar boşluğu boyutları ile sunulmalıdır (bkz. yukarıdaki Tez Biçimi);
Yukarıdaki Tez Bileşenleri altında listelenen diğer tüm koşullara uymak;
Yazıları bir bölümden diğerine mantıksal bir şekilde ilerleten, birleştirici, üniter bir odak oluşturan ve tek bir araştırma programını belgeleyen ek metinler içerir – tek başına yazı (lar) tez oluşturmaz;
entegre bir bütün olarak durmak.
Makaleye dayalı tez için, her bir bölüm / makale, referans listesi de dahil olmak üzere, makalenin yayınlanan / sunulmuş olan sürümüyle aynı olmalıdır. Tek değişiklik, tutarlılık ve homojenlik nedenlerinden ötürü tezin geri kalanı için kullanılan ile aynı olması gereken font / boyut ile ilgilidir. Bu yüzden her bölüm tam bir makaleyi temsil eder ve kendi referans listesine sahiptir. Daha sonra, tezin sonunda, genel girişte ve genel tartışmada, tezin diğer bölümlerinde belirtilen diğer tüm referansları içeren bir ana referans listeniz bulunmaktadır.

Çok yazarlı makalelerde, öğrencinin ilk yazar olması gerekir . Birden çok yazarlı makaleler birden fazla tezde kullanılamaz. Projelerde işbirlikçi olarak çalışan öğrencilerin durumunda, her iki öğrencinin de bireysel katkıları belirleyerek, geleneksel bir format tezi yazmaları tercih edilebilir. Fikri mülkiyet ve gerekli izinler / feragatler hakkında bilgi için bu sayfaya danışın .

İlk yazılan makaleler söz konusu olduğunda , sadece bir öğrenci makaleyi makale tabanlı bir tezde kullanabilir ve diğer ortak yazar (lar) dan yazılı bir anlaşmaya sahip olmalıdır.

 

0543 943 76 01